18 Sep. 2019 05:10
Hava səhər 10, gecə 6
USD 1.7000 EUR 1.8722 RUR 0.0266

«ƏNƏLHƏQ» MÖVLANA VƏ NƏSİMİNİN YOZUMLARINDA- Səadət Şıxıyeva yazır

Mənbələr 2 Facebook: 0

İslami-təsəvvüfi şeir tarixində bir sıra terminlərin fəlsəfi-dini düşüncədən süzülərək, bədii söz sənətinə gəlişi və bədii-fəlsəfi düşüncə tarixini zənginləşdirməsi məlumdur. Bu termin-məcazlar yüzildən-yüzilə, şeirdən-şeirə inkişaf edərək, məna tutumunu genişləndirmiş və çoxsaylı təsəvvüf anlayışlarının müştərək leksik fondunu yaratmışdır. Bu çoxsaylı termin-məcazların  bədii dil və şerə gəlişi və yaranışının tarixini müəyyənləşdirmək, təbii ki,... Ətraflı olaylar.az

Əsas xəbərlər